A SECRET WEAPON FOR เทรนด์สุขภาพ

A Secret Weapon For เทรนด์สุขภาพ

A Secret Weapon For เทรนด์สุขภาพ

Blog Article

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โคเอ็นไซม์ คิวเท็น

เพราะผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น แต่การทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มักจะแลกมาด้วยรสชาติที่อร่อยน้อยลงกว่าปกติ ทำให้หลายคนต้องล้มเลิกการกินดีไป แน่นอนว่ายูนิลีเวอร์เข้าใจในเหตุผลนี้ดี เราจึงเจาะลึกเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมแชร์วิธีสร้างพฤติกรรมกินดี รับมือกับความท้าทายทางโภชนาการ ทั้งยังเสริมสร้างสุขภาพดีระยะยาวให้กับคนไทย

รายละเอียดคุกกี้ คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

ขณะเดียวกัน บทบาทอนาคตของชุมชนในฐานะผู้ให้บริการ มีส่วนร่วมในการดูแลโรคภัยและสุขภาพ อาทิ กลุ่มการดูแลแบบประคับประคอง หรือกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสุงและสามารถพักรักษาตัวที่บ้าน ตอบโจทย์การรักษาที่ใช้เวลาพักรักษาในตัวสถานพยาบาลน้อยลง

การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดูแลป้องกันสุขภาพ รู้เท่าทันและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางการส่งสารในฐานะผู้สื่อสารในช่องทางทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสุขภาพ การตื่นรู้ของปราชนในการตรวจสอบบริการภาครัฐ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทางโซเชียลมีเดีย

อาหารเสริมบำรุงหัวใจและความดันโลหิต

ถึงคนไทย หรือคนทั่วโลกไม่อยากมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนไทยยังมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย และเป็นโรค ทั้งโรคมะเร็ง โรคที่ถือเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตทั้งเพศชาย และเพศหญิง อาทิ เพศชายจะเป็น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ ส่วนเพศหญิงจะเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ เป็นต้น ดังนั้น

โรคร้าวๆ เมื่อรองเท้าคู่โปรด ไม่เหมาะกับรูปเท้า พร้อมวิธีป้องก้น

ติดตามข่าวสารล่าสุด และ นัดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกได้ทันที

เครื่องดื่มผสมคอลลาเจน-วิตามินและใยอาหาร

คีเลชั่นบำบัด ตัวช่วยล้างสารพิษ ขจัดโลหะหนักในร่างกาย

การตรวจหาสารพิษจากอาหารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายก็เป็นเทรนด์ใหม่ในการชะลอวัยเพราะในยุคนี้ เราอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาพวะที่เต็มไปด้วยสารพิษต่อร่างกาย แม้ว่าร่างกายเราสามารถที่จะกำจัดสารพิษออกไปได้ในระดับหนึ่ง แต่การที่สภาพแวดล้อมมีสารพิษมากขึ้นทั้งจากอาหาร และอากาศที่หายใจเข้าไปทำให้อวัยวะที่ทำการกำจัดพิษของร่างกายไม่สามารถที่จะกำจัดออกไปได้หมดจึงอาจจะต้องพึ่งการกำจัดสารพิษ โดยอาศัยวิธีการที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์อย่างถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล

‘นทพร’ กล่าวต่อว่า การป้องกันสุขภาพ ราคาถูกกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาโรค อีกทั้งการดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย เทรนด์เหล่านี้ล้วนมาแรง และบุคลากรทางการแพทย์ต้องปรับตัวให้ทัน เพราะหลังจากนี้ ไม่ว่าคนไข้จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม จะมีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยดูแลรักษาโรค หรือ เครื่องมือป้องกันโรคได้  อย่าง การจับสัญญาณโรค ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค สามารถป้องกันโรคได้ โดยใช้การรู้รหัสพันธุกรรมของคน

และด้วยเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาใช้ศึกษา วิจัย เทรนด์สุขภาพ สาเหตุและกลไกของโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรม และประยุกต์การวินิจฉัยโรค พัฒนายา และวิธีรักษาแบบใหม่ โดยต้องมีการนำข้อมูลทางพันธุกรรมและจีโนมมาประกอบในการดูแลและรักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคล เพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Report this page